Dokument

Här kan du öppna och läsa dokument.

Bjursås Hembygdsförenings Styrelse 2019

Styrelse fram till årsmötet 2020:

Thomas Björklund, Ordförande, Bytäktsvägen 6, 790 21 Bjursås, 070-374 27 44

Lars-Åke Björklund, v ordförande Övre Larssveden 10, 790 21 Bjursås, 070-147 05 01

Hans Jonsson, Kassör, Västanberg 37, 790 21 Bjursås, 070-578 91 72

Nissa Lotti Hansson,sekreterare, Kullgärdet 43, 790 21  Bjursås, 070-595 06 60

Jonas Danielsson, Baggbo 54, 790 21 Bjursås, 070-360 24 00

Lars Karlsson, Holsgatan 20, 790 21 Bjursås, 070-327 50 75

Anette Bylund, Mårtsbovägen 35, 790 21 Bjursås, 070-147 05 01

Johan Andersson, Jönskvarn 1, 790 21  Bjursås, 070-575 02 87

 

Styrelsesuppleanter:

Anna Bonde, Hagen 41, 790 21  Bjursås, 070-200 89 75

Holm Johan Mohlin, Skarpsvedsvägen 20, 790 21 Bjursås, 073 081 19 77

Anna Lundell Bohlin, Bytäktsvägen 9, 790 21 Bjursås, 023-520 39

 

Revisorer:

Elisabeth Lööf 

Nils Adolfsson

Revisorssuppleant:

Per-Erik Rapp

 

Valberedning:

Gunnar Eriksson (sammankallande)

Kristina Björklund

Bo Olsson

Stadgar för Bjursås Hembygdsförening

§ 1 i stadgarna antagna vid Bjursås hembygdsförening ordinarie årsmöte på Dössberget söndagen den 2  april 2017. “Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom att:

... att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.

... att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och
fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering.

... att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid.

... att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.

... att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.