Dokument

Här kan du öppna och läsa dokument.

Bjursås Hembygdsförenings Styrelse 2016

Ordinarie ledamöter:

Thomas Björklund, Ordförande, Bytäktsvägen 6, 790 21 Bjursås, 070-374 27 44

Åke Lindström, vice Ordförande, Dammvägen 9, 790 21 Bjursås, 076-136 11 00

Hans Jonsson, Kassör, Västanberg 37, 790 21 Bjursås, 070-578 91 72

Sandra Larsson, Lindgrensvägen 6, 790 21  Bjursås, 070-412 00 39

Lars Karlsson, Holsgatan 20, 790 21 Bjursås, 070-327 50 75

Jan Högberg,  Bodarna 19, 790 21 Bjursås, 070-274 39 13

Lars-Åke Björklund, Övre Larssveden 10, 790 21 Bjursås, 070-147 05 01

Anette Bylund, Mårtsbovägen 35, 790 21 Bjursås, 070-147 05 01

Styrelsesuppleanter:

Per Pettersson, Storsvedsvägen 29, 790 21 Bjursås, 023-509 06

Anna-Lena Lindström, Baggbo 71, 790 21 Bjursås, 023-530 27

Johan Mohlin, Skarpsvedsvägen 20, 790 21 Bjursås, 023-511 75

Anna Lundell Bohlin, Bytäktsvägen 9, 790 21 Bjursås, 023-520 39

Lotti Hansson, Kullgärdet 43, 790 21  Bjursås, 070-595 06 60 

Revisorer:

Elisabeth Lööf 

Nils Adolfsson

Revisorssuppleant:

Per-Erik Rapp

 

Valberedning:

Britta Lyck (sammankallande)

Kristina Björklund

Gunnar Eriksson

 

Stadgar för Bjursås Hembygdsförening

§ 1 i stadgarna antagna vid Bjursås Fornminnes- och hembygdsförening ordinarie årsmöte på Dössberget söndagen den 19 februari 1978. “Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom att:

... att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.

... att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och
fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering.

... att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid.

... att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.

... att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.