Dokument

Här kan du öppna och läsa dokument.

Bjursås Hembygdsförenings Styrelse

Styrelse fram till årsmötet 2022

Lars-Åke Björklund, ordförande, 070-147 05 01, larsakebjorklund49@gmail.com

Anette Bylund, vice ordförande, 073-075 23 99, anette.bylund@outlook.com

Nissa Lotti Hansson, sekreterare, 070-595 06 60, lottihansson@hotmail.com

Hans Jonsson 070-578 91 72, hansjon@telia.com

Johan Andersson, 070-360 24 00, johan@dme.nu

Pers Karin Skogar, 070-687 08 55, perskarin@yahoo.se

Irene Armyr, 070-510 81 17, irene.armyr@hotmail.com

Adjungerad:

Anna Bonde, 070-200 89 75, husqvarna.corona@gmail.com

Styrelsesuppleanter:

Anna Lundell Bohlin, 070-235 00 89, lundell.bohlin@telia.com

Emil Tillman, 073-784 71 77, bjursemil@hotmail.com

Tora Eggemark, 070-355 74 91, tora.eggemark@hotmail.com

 

Revisorer:

Elisabeth Lööf, 070-344 92 10, el.loof@gmail.com 

Nils Adolfsson, 070-638 48 35, nils.adolfsson@telia.se

Revisorssuppleant:

Britt-Marie Hammarström

 

Valberedning:

Gunnar Eriksson (sammankallande)

Kristina Björklund

Bo Olsson

Stadgar för Bjursås Hembygdsförening

§ 1 i stadgarna antagna vid Bjursås hembygdsförening ordinarie årsmöte på Dössberget söndagen den 2  april 2017. “Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom att:

... att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.

... att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och
fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering.

... att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid.

... att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.

... att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.