Dokument

Här kan du öppna och läsa dokument.

Bjursås Hembygdsförenings Styrelse

Styrelse fram till årsmötet 2023

Lars-Åke Björklund, ordförande

Nissa Lotti Hansson

Hans Jonsson 

Johan Andersson

Pers Karin Skogar

Irene Armyr

Johan Björklund 

Styrelsesuppleanter

Anna Lundell Bohlin

Emil Tillman

Tora Eggemark

Anette Bylund

Revisorer:

Elisabeth Lööf

Nils Adolfsson

Revisorssuppleant:

Britt-Marie Hammarström

 Valberedning:

Gunnar Eriksson (sammankallande)

Kristina Björklund

Bo Olsson

Stadgar för Bjursås Hembygdsförening

§ 1 i stadgarna antagna vid Bjursås hembygdsförening ordinarie årsmöte på Dössberget söndagen den 2  april 2017. “Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom att:

... att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.

... att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och
fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering.

... att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid.

... att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.

... att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.